English

Synetlliku. Nju Jorku detyron prindërit të firmosin lidhur me rrezikun që mbart ky veprim

Në New York City, bordi i Shëndetësisë ka votuar të kërkojë nga prindërit hebrenj të nënshkruajnë një formular miratimi me shkrim se ata janë në dieni për rrezikun e bijve të tyre nga herpes, nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me gojë nga një rabin gjatë një ritual rrethprerje.

Kjo masë ka erdhur pasi 2 fëmijë vdiqën, pasi ishin sëmurur nga virusi herpes i cili kishte erdhur përmes një lloji të rrethprerjes rituale. Rituali është i zakonshme në pjesë të komunitetit ultra-ortodoks hebre, edhe pse ajo është e rrallë në degët e tjera të Judaizmit.
Praktika 5000-vjeçare e rrethprerjes është kryer gjatë një ceremonie fetare çifute e njohur si Bris.

Në pjesën më të diskutueshme të ritualit, i njohur si 'metzitzah b'peh', mjeku, apo mohel, vë gojën e tij rreth penisit të foshnjës për të thithur gjakun për të 'pastruar' plagën.
Por zyrtarët e shëndetësisë thonë se janë dakord nëse zbatohen kushtet e sterilizimit, të cilat përfshijnë shpëlarje me Listerine para fillimit të procedurës, sterilizim të mjeteve, larja e duarve me sapun kirurgjikala dhe duke u testuar çdo vit për patogjene, dhe përsëri janë të pamjaftueshme.

Virusi kryesor që shqetëson qytetin është herpes oral, i cili është i pranishëm në rreth 70 për qind të popullsisë së të rriturve të qyteti dhe mund të shkaktojë infeksione fatale në foshnjat. Ajo është shumë ngjitëse, dhe përhapet nëpërmjet kontaktit me pështymë të infektuar, madje edhe nga pijet ose peshqirët.
Bordi shëndetësore kërkon që prindërit të jenë të vetëdijshëm për rrezikun e transmetimit të herpes, kur një procedurë rrethprerja, ose Bris, përfshin kontakt të drejtpërdrejtë me gojë.

Mjaft raste me pasojë vdekjen ka patur vitet e fundit.

Por disa rabinë kanë thënë se ata do të kundërshtojnë ligjin mbi baza fetare, duke këmbëngulur se ai ka kryer "dhjetëra e mijëra herë në vit në mbarë botën. Ata thonë se ruajtja e jetës së një fëmije është një nga parimet më të larta të fesë.

Por Dr William Schaffner, kryetar i mjekësisë parandaluese në Vanderbilt University, tha "Kjo sigurisht është diçka që asnjë prej nesh e rekomandon në epokën moderne."
"Ky është një ritual ... që ka zbritur përmes brezave, dhe tani ajo ka përmbushur shkencën moderne," tha ai. "Kjo nuk ishte një ide e mirë, dhe ka një mënyrë më të mirë për ta bërë këtë."
Komuniteti modern hebreje përdor një pajisje sterile aspirimi ose tub për të pastruar plagën në një rrethprerje dhe asnjëherë me gojë.
Ndaj prindërit të jenë të vetëdijshëm lidhur me mënyrën e proçedimit para se të të bëjnë rrethprerjen.


KOMENTE