English

Ekspozitë me rastin e ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore

Ekspozitë me rastin e ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore
29 shtator 2012

Me rastin e 29 shtatorit ditës kombëtare të Trashëgimisë Kulturore, në QKMBM (Qendra e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes) do të organizohet një aktivitet, pjesë e të cilit do të jetë një ekspozitë me objekte të Trashëgimisë Kulturore (foto historike, objekte tradicionale, kostume dhe veshje popullore, artizanale jetësore, vegla muzikore, etj).

Ftohen familjet e punonjësve të FA që të marrin pjesë në këtë ekspozitë.
Për pjesëmarrjen kontaktoni me koordinatoren e këtij aktiviteti: Znj. Mira Bregu

KOMENTE