English

Lëvizjet e trageteve të datës 28 shtator, në Portin e Durrësit

Raporti ditor për datën: 28/09/2012
Tragetet në hyrje

Linja-Tragetet-Agjensia-Ora e Parshikuar-Ora faktike

DURRES-TRIESTE
Halkidon Shipping Corporation-Filippos-Kad-08:00-08:15

DURRES-BARI
Albanian Ferries-Adriatica King-Kad-08:00
Adria Ferries-AF Francesca-Adria Ferries-08:00-07:48
Wavelord Navigation Co Ltd-Bari-Duni-08:00-08:30

Tragetet në Dalje

Linja-Tragetet-Agjensia-Ora e Parshikuar-Ora faktike

DURRES-TRIESTE
Halkidon Shipping Corporation-Filippos-Kad-16:00

DURRES-BARI
Albanian Ferries-Adriatica King-Kad-23:00
Adria Ferries-AF Francesca-Adria Ferries-23:00
Wavelord Navigation Co Ltd-Bari Duni-23:00

KOMENTE