English

Çertifikimi i nivelit të cilësisë (ISO 9001) të Qendrës Kombëtarë të Liçencimit

Në ceremoninë e çertifikimit të nivelit të cilësisë (ISO 9001), të Qendrës Kombëtarë të Licencimit, nga kompania prestigjioze Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), e njohur në fushën e menaxhimit të riskut, sigurisë, garantimit të cilësisë dhe klasifikimit morri pjesë dhe kryeministri Berisha.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin Menaxheri i Biznesit të kompanisë Lloyd’s Register Quality Assurance, z. Davis Ives, drejtues të tjerë të kësaj kompanie, Ambasadori i Republikës së Italisë në Tiranë, Massimo Gaiani, Ministri i Ekonomisë dhe njëkohësisht Zëvendëskryeministër, Edmond Haxhinasto, Drejtori i QKL-së Edmond Palushaj, etj.

Kryeministri Berisha falënderoi Menaxherin e Biznesit te kompanisë Lloyd’s Register Quality Assurance, z. Davis Ives, për këtë vlerësim të drejtë, duke theksuar se Qendra Kombëtare e Licencimit është shndërruar në një model frymëzimi për mënyrën se si kjo qendër iu shërben bizneseve të vendit dhe atyre të huaja.

Kryeministri vlerësoi se çdo certifikim përbën një arritje të madhe për ekonominë e vendit, çdo produkt i certifikuar ka një pasaportë për të lëvizur pa viza në tregun e vet. Në këtë kontekst, Kryeministri garantoi drejtuesit e kompanisë Lloyd’s Register Quality Assurance se qeveria shqiptare mbetet shumë e angazhuar të bashkëpunojë me këtë kompani, në mënyrë që të bëhen njohura cilësitë e produkteve dhe shërbimeve të Shqipërisë. Qeveria do të bëjë gjithçka për të nxitur edhe më tej garën e cilësisë, vijoi Kryeministri.

Përmes dhënies së kësaj certifikate, Shqipëria hyn në hartën e një prej kompanive më prestigjioze dhe ikonike në botë që vepron në fushën e standardeve dhe sigurimit të cilësisë, fakt ky i cili luan një rol të madh në garantimin dhe tërheqjen e investitorëve të ndryshëm që duan të investojnë në Shqipëri. Certifikata vërteton se sistemi i menaxhimit dhe proceset e punës të Qendrës Kombëtare të Licencimit, janë në përputhje me standardin kryesor ndërkombëtar të cilësisë. Ky certifikim konfirmon edhe njëherë nivelin dhe cilësinë e lartë të shërbimeve, korrektësinë dhe profesionalizmin e ofruar për subjektet që kërkojnë të licencohen dhe që kryejnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë.

Certifikimi i QKL-së është një tregues edhe i përparimit të vendit tonë në përqafimin e standardeve më të avancuara ndërkombëtare në fushën e cilësisë, është një arritje për të gjithë komunitetin e biznesit shqiptar, si dhe është një garanci më shumë për investitorët e huaj, të cilët tashmë kanë jo vetëm fjalën tonë mbi mundësitë dhe kushtet që ata do të gjejnë në Shqipëri, por edhe garancinë e një prej institucioneve më seriozë në botë.

KOMENTE