English

Komisioni Europian përcakton hapat e ardhshëm për zgjerimin e BE

Sot Komisioni Evropian rekomandon për herë të katërt për të hapur negociatat e pranimit me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Ai rekomandon dhënien e statusit të kandidatit për BE Shqipërisë, pasi ka ploësuar një sërë hapash në reformat kyçe, dhe propozon negociatat për një marrëveshje stabilizimi dhe shoqërimi (SAA) me Kosovën pasi edhe ajo ka bërë progres në përmbushjen e një numër të prioriteteve afatshkurtra.
"Në kuadër të këtij progresi, Komisioni rekomandon që Këshilli duhet t’i ofrojë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, në varësi të plotësimit të masave kyçe në fushat e reformave të gjyqësorit dhe administratës publike dhe rishikimit të rregullores së parlamentit. Komisioni do t’i raportojë Këshillit sapo të arrihet progresi i duhur. Në raportin e tij, Komisioni do të marrë gjithashtu parasysh angazhimin e shfaqur nga Shqipëria për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, përfshirë hetimet proaktive dhe ndëshkimet e këtyre rasteve", tha Fyle.

Komisioni gjithashtu ka konfirmuar se Kroacia është në rrugën e duhur në përgatitjet e saj për anëtarësim. Në një sërë të raporteve vjetore, Komisioni gjithashtu vlerëson progresin drejt anëtarësimit në BE të bërë në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, Turqia dhe Islanda gjatë vitit të kaluar.

Stefan Fyle, tha: "Procesi i anëtarësimit duhet të krijojë një Evropë më të qëndrueshme dhe të begatë".

Rekomandimet e sotme në Shqipëri, Kosovë dhe ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, si dhe pranimin e afërt të Kroacisë, fillimi i fundit i negociatave për anëtarësim me Malin e Zi dhe statusit të kandidatit për Serbinë - mbi bazë të treguesve të qartë se çfarë është e nevojshme për të hapur bisedimet e pranimit - të tregojë se reformat janë bërë një herë, BE-ja dorëzon në angazhimet e saj. Këto zhvillime pozitive në Ballkanin Perëndimor të dërgojnë një sinjal të fortë të fuqisë transformuese të zgjerimit të BE. Për të avancuar më tej, Komisioni propozon të rritet përqëndrimi në një numër fushash. Së pari, forcimin e qeverisjes demokratike ku të sundojë ligji edhe para se të fillojnë negociatat e pranimit. Së dyti, forcimi i lirisë së shprehjes dhe pavarësinë e medias. Së treti, trajtimin e çështjeve ekonomike në fillim të procesit për të konsoliduar stabilitetin ekonomik dhe financiar. Së fundi, Komisioni nënvizon se çështjet dypalëshe duhet të trajtohen sa më shpejt që të jetë e mundur, ata nuk duhet të mbajë procesin e pranimit.

KOMENTE