English

Burri ankohet në polici se prostituta ishte e shëmtuar

Një burrë është paralajmëruar nga policia për arsye se ai i ka humbur policisë kohën për gjëra të parëndësishme.

Policia e West Midlands, ka marrë një thirrje ku një zë burri u ishte ankuar për raportim të shkeljes së ligjit mbi "Shitje të akteve të mira".

Burri pretendonte se gruaja( prostitutë)që kishte lënë takim ishte paraqitur në telefon shumë herë më e mirë duke përshkruar veten atraktive, më shumë nga sa ishte në të vërtetë, pra ajo e kishte mashtruar.

Kur ishin takuar ai i tha se nuk ishte ashtu siç ishte paraqitur në telefon dhe për këtë do ta denonconte, ndaj ajo i rrëmbeu menjëherë çelsat e makinës së tij dhe duke vrapuar ja hodhi përsëri në drejtim të tij.

Pavarësisht nga njeriu që refuzon të japë detajet e tij, policia ishte në gjendje të identifikojë atë dhe i ka dërguar atij një letër paralajmëruese në lidhje me veprimet e tij.

Akti i Shitjes së Mallrave të miratuar në vitin 1979 u jep konsumatorëve të drejtat ligjore, duke përcaktuar mallrat të cilat janë shitur të jenë me cilësi të kënaqshme, të jetë e përshtatshme për qëllimin dhe duhet të përputhen me përshkrimin e shitësit.

KOMENTE