English

Besimtarët në Mekë. Ministria e shëndetsisë masa për besimtarët shqiptarë (VIDEO)

Besimtaret myslianë janë para një ngajrje të rëndësishme të kalendarit islamik, pelegrinazhit të madh të Haxhit, të cilit çdo vit i bashkangjiten edhe besimtarë shqiptarë.
Ministria e shëndetsisë ka porositur të gjithë besimtarët shqiptarë lidhur me marrjen e masave në lidhje me shëndetin e tyre, janë vaksinuar me vaksinën e meningokokut si dhe u është dhënë një broshurë mbi rregullat e zbatimit për të mbrojtur shëndetin pasi pjesëmarrja është e ndryshme dhe mjaft e lartë nga e gjithë bota, duke bërë që dhe propabiliteti për t'u sëmurur të jetë i lartë.
1901

KOMENTE