English

Progres raporti i KE-së për Shqipërinë(VIDEO)

Top Channel siguroi raportin e progresit të Komisionit Europian për Shqipërinë, që publikohet më 16 tetor.
Midis vlerësimit në raport ajo çka duhet të bëhet më tej është:

Përpjekje të mëtejshme nevojiten për të depolitizuar administratën publike, për të garantuar vazhdimësinë, për të luftuar korrupsionin, për të forcuar meritokracinë në emërime, ngritje në detyre apo shkarkime." - thuhet në Progres raportin e KE-se
1919

KOMENTE