English

Rritje përsëri e pagave dhe pensioneve. Përfiton ushtria dhe policia. Lista sipas kategorive

Rritja e pagave do të përfshijë edhe punonjësit me uniformë. Kështu paga minimale në Policinë e Shtetit shkon 39000 mijë lekë për gradën nëninspektor, për gradën inspektor bëhet 42500 mijë lekë, për gradën kryeinspektor paga shkon 47500 lekë, për nënkomisar 57000 lekë, për komisar 63000 mijë lekë dhe për kryekomisar 84000 mijë lekë.

Ndryshimet prekin ed he gradat e larta, konkretisht drejtuesit do marrin pagën 95500, drejtuesi i parë ka pagën 99000, zv.drejtori i përgjithshëm 110000 dhe drejtori i përgjithshëm do të ketë pagën 119500.

Vendimi për rritjen e pagave parashi kon edhe shtesë mbi rrogën për natyrën e veçantë të pu nës. Shtesa më e madhe përfitohet për secilën gradë, kur efekti kryen funksionin në forcat speciale, te RENEA, njësia antieksploziv, njësia e negociatorëve, njësia lëvizëse territoriale për kufirin dhe mi- gracionin. Për secilën gradë në këto funksione shtohet mbi pagën 40000 lekë.

Ndërkaq, rritje mbi pagën në masën e 30000 lekëve bëhet për funksionet në drejtorinë e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe gjithë njësitë në varësi të saj. Shtesë page në masën 6500 lekë kanë të gjitha gradat, kur mbajtësit e tyre punojnë me hetimin e krimeve, në strukturat kundër krimit të organizuar, oficerët e Policisë.

Rritja e pagave në ushtri Pagën më të lartë do ta mar-rin oficerët me gradën Gjeneral Lejtnant (Admiral), që ka- në mbi 26 vite shërbimi, në masën e 151 mijë e 500 lekë në muaj. Më pas vijnë oficerët me gradën Gjeneral-Major (Nënadmiral), me 145 mijë lekë në muaj për shërbime në ushtri mbi 26 vjet dhe 142390 lekë në muaj për shërbime mbi 24 vjet.

Kështu me radhë, pagat pësojnë rritje për Gjeneral Brigade, në varësi të viteve të shërbimit, nga 112 mijë lekë në muaj në 114 mijë, në oficerët me gradë Kolonel (kapiten i parë) dhe Nënkolonel (kapiten i dytë), me paga jo më të larta se 96 mijë lekë në muaj dhe 77 mijë e 100 lekë.

Rritja e pagave prek edhe ushtarakët nënoficerë, si komandat kapterët, kapterët, rreshterët, tetarë dhe nëntetarët, me paga mujore që nisin nga 30 mijë e 450 lekë në 54 mijë e 600 le- kë, për shërbime në ushtri mbi 26 vjet. Për ushtarët profesionistë, paga më e lartë shkon në 35 mijë e 280 lekë në muaj, për vite shërbimi mbi 6 vjet (ushtar dhe detar, profesionist II), dhe deri në 29 mijë e 100 lekë për profesionistët I, me mbi 2 vjet shërbimi në ushtri.

Kategoria I-a Shtesa 129.000 lekë/muaj Kategoria I-b shtesa 118.000 lekë/muaj Kategoria II-a Shtesa 107.800 lekë/muaj Kategoria II-b Shtesa 91.700 lekë/ muaj Kategoria III-a Shtesa 74.400 lekë/muaj Kategoria III-a/1 shtesa, 65.200 lekë/muaj Kategoria III-b shtesa, 57.000 lekë/muaj Kategoria IV-a shtesa, 45.800 lekë/muaj Kategoria IV-b shtesa, 35.500 lekë/muaj Kategoria IV-c shtesa , 27.500 lekë/muaj

Shtesa për pozicione kategoritë

Paga minimale dhe maksimale rriten me 5 % -

Paga minimale ishte 21 mi- ë lekë, bëhet 22. 26 mijë lekë

Paga mesatare ishte 51.3 mijë lekë, bëhet 54. 37 mijë lekë

Paga për mësuesit rritet me 4 %

Paga mesatare në arsimin mesëm ishte 59.4 mijë lekë bëhet 62. 9 mijë lekë.

Paga mesatare në arsimin 9-vjeçar ishte 56.7 mijë lekë është 60. 1 mijë lekë.

Paga për mjekët rritet me 5 % Paga mesatare e mjekut ishte 55.7 mijë lekë, bëhet 58. 1 mijë lekë. Paga mesatare e infermi rëve në spitale ishte 36.7 mi- ë lekë, bëhet 38. 9mijë lekë.

Rritja e pensioneve

Pensioni minimal në qytet ishte 13712 lekë

Pensioni maksimal në qytet 23623 lekë.

Pensioni i plotë në fshat 8731 lekë.

Pensioni maksimal në fshat bëhet 11762 lekë

Pensioni minimal në qytet 14397 lekë

Pensioni maksimal në qytet 24567 lekë

Pensioni i plotë në fshat 9167.5 lekë

Pensioni maksimal në fshat 12232, 5 lekë

KOMENTE