English

3 insekticide ndalohen nga Bashkimi Evropian

Më 1 dhjetor, 2013, tri insekticide thiamethoxam (e prodhuar nga Syngenta), imidacloprid dhe clothianidin (të prodhuara nga Bayer), janë ndaluar për një periudhë 2-vjeçare nga Bashkimi Evropian. Këto insekticide janë ndaluar për shkak të efekteve të dëshmuara dëmtuese ndaj bletëve.

Neonikotinoidet, siç quhen pesticidet e ndaluara në fjalë, janë një klasë relativisht e re e insekticideve që dalin nga nikotina. Si pasojë e nivelit të lartë të neurotoksinave për insekte, neonikotinoidet janë jashtëzakonisht të efektshme në kontrollimin e pesticideve të caktuara.

Këto insekticide aplikohen në formën e spërkatësit, ndërkaq janë shndërruar në një prej pesticideve më të njohura të përdorura në bujqësi. Ato përdoren në misër, në frute, patate dhe në shumë bimë tjera. Neonikotinoidet kanë veçori sistemike, që do të thotë se ato absorbohen nga i tërë sistemi bimor, duke rezultuar në mbetje të pesticideve në të gjitha pjesët e bimës në rritje, përfshi polenin dhe nektarin.

Ja pse GRIFIN perdor Menaxhimin e Integruar te Demtuesve, per te mbrojtur dhe specie te tilla.
Mos hezitoni por kontaktoni

Tel: 00355 66 60 666 79 / 066 27 21 174
Email grifin.albania@gmail.com
Website http://grifin.webs.com/

KOMENTE