English

Seminar. Forcimi i Sportit përmes Qeverisjes së mirë

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar ka kenaqesine te informoje se ne daten 27 Janar 2014 ne bashkepunim me ENGSO (Europen Non-Governmetal Sports Organization) dhe Zyres se Sportit te Bashkimit Europian, do te organizojne Seminarin me teme: Forcimi i Sportit nepermjet Qeverisjes se Mire. Ne ditet e sotme, qeverisja e mire eshte nje domosdoshmeri e te gjitha institucioneve qofte qeveritare apo jo-qeveritare. Per te diskutuar disa nga keto ceshtje te Qeverisjes se Mire,

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar fton te gjitha institucionet dhe aktoret sportive te marrin pjese ne kete Seminar. Sporti eshte pjese e te gjitheve dhe na perket te gjitheve. Seminari do te organizohet ne formen e nje forumi ku zeri i gjithesecilit do te jete nje kontribut i vlefshem ne kete nisme per te permiresuar sportin permes Qeverisjes se Mire te organizatave sportive. Per te siguruar pjesemarrjen ne Seminar, duhet te beni regjistrimin si meposhte.
Formulari i aplikimit për pjesëmarrje jepet në linkun më poshtë.
https://docs.google.com/forms/d/19foQT2YAyLcP0k1jISDSTW7wM7O0F-i1iWRH8CMj25w/viewform

KOMENTE