English

Kostume plazhi për gratë me një gji

Një ekip stilistesh te modës finlandezë kanë krijuar një varg të ri të rrobave të banjës për gratë me një gji.

Një seri e grave që kanë pasur një mastectomy pas kancerit të gjirit modeluar kane veshur kostumet për këto foto mahnitëse, të cilat janë duke u ekspozuar në Finlandë, Suedi dhe Norvegji.

Projekti, i titulluar Monokini 2.0, ka për qëllim të ri-shqyrtojë pikëpamjen e publikut për gratë me nje gji se dhe ato kane, bukurinë dhe ne pamjen fizike.

(fotot jepen ne krah)

KOMENTE