English

Ja si manifestojnë njerëzit për rregullimet e gropave në rrugë

Nje grup njerezish Lituanezë kanë përdorur disa foto kreative për t'i shfaqur problemet me gropa që i perjetojnë çdo ditë duke kaluar neper rruget e prishura.


Grupi shoqeror nga Kaunas shpresojn që projekti i tyre kreativ do ti "nxitë" qeveritaret qe t'i rregullojne rruget e prishura dhe gropat në to.

Shpresoj qe keto fotografi të janë pozitive dhe motivuese që edhe në qytetin tonë metropol Tiranë të kemi rregullime infrastrukturore.

KOMENTE