English

Zeytinagaci Turkish Woman Group, para për fëmijët jetimë (VIDEO)

Zeytinagaci Turkish Woman Group, nën drejtimin e organizatores kryesore zonjës
Melda Pencabligil, pasi kanë gatuar ëmbëlsira turke në shtëpitë e tyre kanë vendosur ti shesin ato, ku me paratë e mbledhura do të mund ti ndihmojnë sadopak fëmijët e jetimëve për festat e fundvitit.
2188

KOMENTE