English

Njoftim për kandidatët specializantë në mjekësi

Njoftohen të gjithë kandidatët që aplikojnë për specializim afatgjatë në fushën e mjekësisë dhe që kërkojnë të pajisen me dëshmi penaliteti se, duke qenë se aplikimi përmes postës parashikon afate më të gjata për pajisjen me dëshminë në fjalë, kandidatët mund të aplikojnë personalisht pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve brenda datës 11.12.2014 për t'u pajisur me dëshminë përkatëse brenda ditës.

KOMENTE