English

Makinat me timon në krah të djathtë, nuk do të lejohen më. 20.000-30.000 lekë, kush kalon me semafor të kuq

Makinat me timon në krah të djathtë do të dalin jashtë qarkulllimit në 2015. Në nenin 10 në pikën 2 thuhet: ‘Ndalohet të regjistrohen mjetet me timon dhe motor në krahë të djathtë”. Çka do të thotë se makinat e modelit anglez të cilat kanë paguar të gjtha detyrimet janë regjistruar e kanë paguar taksat, do të mbeten në qarkullim deri në afatin kur këto dokuemente përfundojnë dhe nuk kanë të drejtë t’i ribëjnë.
Ndërsa gjobat për semafor të kuq kanë një zbritje me 10.000 lek. Zyrtare është se ato do të varjojnë nga 20.000-30.000 lek.

Këto janë ndryshimet kryesore të kodit rrugor ku u miratuan në komisionin kuvendor të veprimtarisë prodhuese.

KOMENTE