English

“Një Antraks i ri” po vret kafshët në Afrikë

“Një Antraks i ri” po vret kafshët në Afrikë

Shkencëtarët kanë identifikuar një bakter të ngjashëm me bacilin e antraksit (Bacillus anthracis) përgjegjës për antraksin-sëmundjen letale në njerëz dhe kafshë. Bëhet fjalë për një shtam të ri të Bacillus cereus i cili u gjend në trupin e një shimpazeje të vdekur. Bacili në fjalë mendohet të ketë huazuar 2 segmentet patogjene të ADN-së që e bëjnë atë të rrezikshëm si kushëriri i tij Bacillus anthracis.

Ky zbulim u realizua kur Fabian Leendertz shefi i epidemiologjisë në Institutin Koch në Gjermani dhe kolegët e tij realizuan autopsinë e një shimpazeje të vdekur në 2001. Leendertz pohon se bacili është gjetur edhe në 4 raste të tjera në një dhi, disa gorilla, një elefant si dhe tek shimpazetë.
B. cereus është shumë i përhapur në mjedis dhe është një bakter i cili normalisht nuk shkakton sëmundje, por nëse ai huazon 2 fragmentet patogjene që karakterizojnë B. anthracis, ai bëhet po njësoj i rrezikshëm dhe vdekjeprurës si antraksi.

KOMENTE