English

Interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë

Tiranë, 1 Tetor NOA - Më poshtë gjeni interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë.

Përditësimi i fundit: 1.10.2009

Interesat në tregun ndërbankar të parasë

TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'

o/n

njëditor

4.20%

12M

12-mujor

7.83%

6M

6-mujor

6.83%

3M

3-mujor

5.91%

1M

1-mujor

5.66%

1W

njëjavor

5.26%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'

1M

1-mujor

6.93%

1W

njëjavor

6.40%

o/n

njëditor

6.07%

12M

12-mujor

9.44%

6M

6-mujor

8.35%

3M

3-mujor

7.37%

KOMENTE