English

15 pika lidhur me seksin

Gjithsekush mendon që është ekspert në seks, por përsëri befasohemi nga informacionet e marra çdo ditë rreth seksit. Megjithatë secili ka përvojën e tij dhe asnjëherë nuk është tepër që të marrim informacon shtesë.
Lexoni 15 gjërat lidhur me seksin që me siguri nuk i keni ditur.

1. Derisa meshkujve maksimalisht u duhen 10 minuta, femrave mesatarisht u duhen 20 minuta të eksitohen.
2. Madje 45 për qind e meshkujve do të dëshironin të kenë penis më të madh.
3. Tabletat kontraceptive munden në mënyrë të jashtëzakonshme ta ulin dëshirën për seks.
4. Edhe meshkujt edhe femrat munden në gjumë të përjetojnë shumë orgazëm të madh.
5. Një për qind e femrave mund të përjetojnë orgazëm jashtëzakonisht me stimulimin e gjirit.
6. Në botë çdo ditë ndodhin rreth 100 milionë marrëdhënie seksuale.
7. Gjatë marrëdhënieve seksuale mund të harxhoni deri në 150 kalori.
8. Klitorisi ka sasi më të madhe të mbaresave nervore në trup (madje 4 mijë)
9. Një lugë spermë ka rreth 5 kalori.
10. Pas katër vjet të lidhjes apo martesës epshi I gruas fillon të bie.
11. Seksi e kuron depresionin sepse gjatë marrëdhënieve trupi fillon të nxjerrë endokrinin (hormonin e lumturisë).
12. Mashkulli mund të përjetojë orgazëm të shumëfishtë, por kulmi I pare duhet të jetë pa derdhje, ndërsa ereksioni duhet të mbetet.
13. Gjatësia mesatare e penisit të relaksuar është 7 deri 10 centimetra.
14. Gjatësia mesatare e penisit në ereksion është 12 deri 15 centimetra.
15. Ekziston një përqindje e vogël e femrave të cilat janë alergjike në spermën.

KOMENTE